فیزیوتراپی
گردن
فیزیوتراپی
شانه
فیزیوتراپی
ستون فقرات
فیزیوتراپی
لگن
فیزیوتراپی
زانو
فیزیوتراپی
مچ پا

کلینیک فیزیوتراپی دنیز


کلینیک فیزیوتراپی دنیز توسط فیزیوتراپیست سید محمد حسین قمی با شماره نظام پزشکی ف – 5158 درسال1393 با رویکرد تمرکز بر درمانهای تخصصی ازقبیل آسیبهای ورزشی ، سکته های مغزی ، دردهای ماسکلواسکلتال و ناهنجاریهای ستون فقرات و….تاسیس شده است .

دراین کلینیک ازجدیدترین وبروزترین دستگاه ها وتجهیزات مدرن ، موفق ترین تکنیک ها وروشهای درمانی مناسب استفاده می شود تابه شما کمک کند که به اهدافتان برای دستیابی به عملکرد مستقل وکاهش درد برسید .

یک مرکز فیزیوتراپی خوب وکارا باید به تکنیک های دستی برای درمان مسلط باشد. دستگاه مجهز وخوب درکنار تسلط بر تکنیک های دستی وهمچنین انگیزه وهمکاری بیماران جهت انجام تمرینات وتوصیه های درمانی داده شده سبب دستیابی به موفقیت دردرمان وکاهش آلام بیماران خواهد بود.

ما درکلینیک دنیز سعی بر آن داریم که در درمان آسیبهای وارد شده به بدن بیمار به صورت حرفه ای پس از ارزیابی و معاینه دقیق با علت یابی بیماری و ایجاد پروتکل درمانی موثر آسیب ها را شناسایی کرده و درمان را برای برگشت بیمار به زندگی سلامت آغاز نماییم .

دراین کلینیک درمان بیماران با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی وفاصله گذاری فیزیکی و نوبت دهی بصورت محدود با فاصله زمانی برای هربیمار صورت می پذیرد .مراجعه کنندگان عزیز نیز لطفا قبل ازحضور موارد بهداشتی را به صورت کامل رعایت نمایند .

فهرست